Добре дошли на страницата на Аскора ООД Вашия надежден и компетентен партньор в осъществяването на успешна чуждоезикова комуникация. Ние приемаме себе си като посредници между езици и култури, които ще Ви помогнат да постигнете своите комуникативни цели.

Днес българските граждани имат възможност да пътуват, живеят и да работят в чужбина. В професионалната си дейност те могат да осъществяват контакти и съвместна дейност с чуждестранни фирми. С преводаческите си услуги Aскора ООД е на разположение на своите клиенти при подготовката и превода на необходимите за тази цел документи

Доброто владеене на чужди езици е ключова компетентност от съществено значение за успеха в съвременния свят и на трудовия пазар. Ние ще ви помогнем да придобиете необходимите чуждоезикови знания и умения.

Да проведете своето образование в чужбина е смела и сериозна крачка, която трябва да обмислите внимателно. За да направите най-добрия избор, свържете се с нас – ние предлагаме консултации и помощ при кандидатстване в чуждестранни учебни заведения.